Auto Servis BULECI gjendet në Kosovë, në qytetin e Prizrenit. Ky biznes është i themeluar në vitin 1987 nga tre vëllezërit “I-M-I Buleci”, me iniciativën e njërit nga vëllezërit i cili gjendej me punë të përkohshme në Gjermani. Ai vazhdon ende me punë në Gjermani dhe me një kontribut 35 vjeçar në bashkëpunim me bizneset gjermane mundohet që edhe në Kosovë të ndërtoj një biznes të shëndosh dhe të ndershëm duke i kontribuar kështu biznesit kosovar.

 

 

 

 

 

 

 


Designed by: Mevlana Art | Copyright © 2008 buleci.com